Una altra perspectiva sobre la cultura trobadoresca a Catalunya: elaboració i explotació d’un mapa digital

A càrrec de Miriam Cabré

Un dels objectius destacats del projecte «Troubadours and European Identity: The Role of Catalan Courts» (http://www.trob-eu.net) ha estat la creació d’un mapa digital interactiu que relacioni els trobadors amb les corts catalanes. Aquest instrument recull i explota tots els elements rellevants que (a partir dels mètodes SIG i en contacte amb la base de dades Cançoners DB https://candb.narpan.net), es puguin representar geogràficament: l’origen d’aquests trobadors, les corts amb què van tenir contacte i els topònims que esmenten a la seva obra. La comunicació exposarà les decisions prèvies i els criteris triats, així com els obstacles tècnics, els resultats i la direcció que voldríem seguir en aquesta via de recerca.

No Comments

Post A Comment