Designed by kjpargeter / Freepik

Amb aquesta iniciativa pretenem impulsar la creació d’una plataforma que actuï com a hub de les humanitats digitals catalanes. La idea és que entre tots els interessats en les HDCat omplim de continguts aquest web per tal d’establir una xarxa virtual amb les següents línies d’actuació:

  1. La creació d’una llista de correus amb les dades dels investigadors i interessats en les HD en llengua catalana que en faciliti i n’afavoreixi la comunicació per tal de compartir experiències, activitats, notícies i projectes. Aquesta llista de correus pretén col·laborar a construir un marc de diàleg i intercanvi d’informació i idees entre els interessats en les HDCat.* La inscripció a aquesta llista no comporta l’afiliació a l’Associació d’Humanitats Digitals Catalanes.
  2. La realització d’un inventari obert dels projectes que s’han dut a terme o s’estan desenvolupant dins el camp de les HDCat.
  3. La centralització de la informació de les activitats (cursos, seminaris, jornades, conferències, tallers, etc.) que s’organitzin en l’àmbit de les HDCat.
  4. La creació d’una llista de notícies (publicacions, novetats dels projectes, etc.) relacionades amb les HD.
  5. L’elaboració d’una base de dades amb les publicacions que han aparegut o vagin apareixent sobre les HDCat.
  6. La formació d’un recull de recursos amb les eines disponibles relacionades amb les HDCat.

* Cal inscriure’s a la llista de correus per poder compartir projectes, activitats, notícies, publicacions i recursos en aquest web. Les propostes seran ateses per un moderador que les validarà un cop comprovada la seva adequació a l’objectiu d’aquest web abans de publicar-les i comunicar-les als subscriptors de la llista de distribució.