TrobaHDes

TrobaHDes

Les TrobaHDes són les xerrades que organitza l’AHDCat amb l’objectiu de donar a conèixer els projectes en Humanitats Digitals Catalanes, amb especial atenció al seu funcionament intern (arquitectura de les bases de dades, interoperabilitat, estàndards utilitzats, etc.).

Premsa

Premsa

Aquí trobareu un recull de les aparacions de l’AHDCat en els mitjans.

Xarxa

Xarxa

Volem impulsar la creació d’una plataforma que actuï com a hub de les humanitats digitals catalanes.

L’Associació d’Humanitats Digitals Catalanes (AHDCat) és una entitat privada sense ànim de lucre inscrita en el registre d’associacions de Lleida que neix amb la voluntat de promoure la recerca digital en les humanitats dins els estudis catalans i treballar per preservar i (re)construir l’empremta digital catalana a través de mètodes col·laboratius que tinguin com a objectiu trobar sinergies entre centres de patrimoni cultural, la comunitat maker, i les institucions acadèmiques i culturals.
Tot i que l’objectiu principal de l’AHDCat no és teoritzar o informar sobre les Humanitats Digitals com a disciplina —ja hi ha publicacions diverses que acompleixen aquesta funció— ens comprometem a fer ús de l’esperit inclusiu que caracteritza i defineix les Humanitats Digitals per tal de donar visibilitat a la cultura catalana en aquest àmbit.
Amb aquest compromís, l’AHDCat té la voluntat de contribuir a subvertir la situació de subalternitat en què es troba la cultura catalana respecte de les grans hegemonies vigents i, per tant, de promoure sinergies amb associacions, centres i estudiosos d’altres cultures minoritzades que defensin projectes d’Humanitats Digitals per visibilitzar-les.

Noticies de l’Associació