El sector lul·lià del grup Narpan

A càrrec de Lola Badia

El muntatge digital on estic involucrada porta posada una història de 30 anys. Us ho explicaré en perspectiva sincrònica des de 2020: de la Llull DB n’ha nascut tot un esplet de projectes digitals dins de la línia DB (des de la bibliografia a la lexicografía passant per anotació de textos). La tendència actual dels projectes derivats de la Llull DB és la separació del tronc comú, tot i que encara mantenim un portal compartit, https://www.narpan.net/, i una base de dades de treball intern, la Narpan DB https://db.narpan.net/. Les mutacions en l’operativitat del conjunt que hem experimentat d’ençà de 2018 impliquen canvis d’estratègia i replantejament d’objectius científics.

No Comments

Post A Comment